top of page

תכנון בנינים בבנייה ירוקה

בית מגורים המבוסס על אנרגיה מתחדשת:
 
  • קרינת שמש בחימום וקרור פאסיביים
  • תאים פוטוולטאיים על הגג ליצור חשמל
  • ניצול מירבי של רוחות מכיוון הים
  •  בידוד גבוה לשמירה על קרירות בקיץ וחום בחורף
  • מיחזור מים אפורים
  • ניצול מי נגר
 
 
 
בדיקות תפקוד הבנין תוך כדי תכנון:
 
 
לדוגמא:  זרימות אוויר
 
 
לגור ירוק בישראל
 
 

בנייה חובקת שטח בצפיפות בינונית (עד 14 יח"ד לדונם) היכולה להתאים לסוגי אקלים שונים בישראל.

 

הצורת הבינוי הזו מאפשרת התאמה למצבים משתנים של מזג אוויר ותאורה טבעית, דרישות דמוגרפיות, חידושים טכנולוגיים ושינויים אקלימיים ארוכי טוות.

 

הפרויקט הזה תוכנן לתחרות של לגור ירוק בישראל ב-2014  אך לא הוגש.

bottom of page