top of page

דוחות הצללה

אמדן ההצללה של בנין מתוכנן או קיים על הבנינים בסביבתו. הבדיקה כוללת הבחנה בין הצללה על גגות לעומת קירות ומציגה את פריסת ההצללה לאורך שנה.

הדמייה תלת ממדית של הצללה וכן חישובים כמותיים.

לצורך חישובי קרינת השמש נלקחים נתוני שנה סטטיסטית טיפוסית של הקרינה של מישור החוף בישראל.

הנתונים של המבנים וקרינת השמש מוזנים לתוכנת Ecotect  , תוכנה המתמחה בניתוחים אקלימיים וסביבתיים.

 

מניפת צל חורף
מניפת צל חורף
press to zoom
הדמייה סטראוגרפית
הדמייה סטראוגרפית
press to zoom
הצללה על גג וקיר דרום
הצללה על גג וקיר דרום
press to zoom

זרימות אוויר

הדמיית ההשפעה של בינוי במיקום נתון על זרימות האוויר בין המבנים על המבנים, הרחובות והשטחים הפתוחים)

תכנון ביו-אקלימי של בנינים

ייעוץ להתאמת תוכניות בנינים לסביבה האקלימית

bottom of page