top of page

דוחות הצללה

אמדן ההצללה של בנין מתוכנן או קיים על הבנינים בסביבתו. הבדיקה כוללת הבחנה בין הצללה על גגות לעומת קירות ומציגה את פריסת ההצללה לאורך שנה.

הדמייה תלת ממדית של הצללה וכן חישובים כמותיים.

לצורך חישובי קרינת השמש נלקחים נתוני שנה סטטיסטית טיפוסית של הקרינה של מישור החוף בישראל.

הנתונים של המבנים וקרינת השמש מוזנים לתוכנת Ecotect  , תוכנה המתמחה בניתוחים אקלימיים וסביבתיים.

 

זרימות אוויר

הדמיית ההשפעה של בינוי במיקום נתון על זרימות האוויר בין המבנים על המבנים, הרחובות והשטחים הפתוחים)

תכנון ביו-אקלימי של בנינים

ייעוץ להתאמת תוכניות בנינים לסביבה האקלימית

bottom of page